Nota informativa Grup CSS CoVID-19 de 17 d'abril de 2020

2020-04-22 21:12

A data 17 d'abril de 2020 el grup de treball de COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar:

L'empresa ha donat resposta a la reivindicació del comitè respecte a la falta d'informació i ha anunciat que està elaborant un dossier de l'evolució i gestió de la crisi sanitària. També ha agafat el compromís d'elaborar les actes de les diferents reunions mantingudes amb el comitè.
Respecte a la petició del comitè de formar part del comitè de crisis del COVID, on es prenen les decisions, l'empresa ha manifestat que el comitè de crisis està format per diferents grups de treball que s'encarreguen de diferents temes específics, després es posen en comú. L'empresa considera que la participació del comitè al grup de treball CSS COVID-19 és suficient. El comitè reitera que, tot i que està rebent certa informació i que té l'oportunitat de fer suggeriments, no forma part de la presa de decisions de l'empresa.

L'empresa informa que està analitzant les recomanacions sobre el desconfinament per elaborar un pla d'acció que hauran de donar compliment d'algunes línies ja identificades: Distanciament de 2 m, esglaonar entrada i sortida de torns, circuits de circulació dins els edificis de les CeCos, reduir aforaments a les diferents CeCos, habilitar nous espais i reforçar les neteges. Estan buscant espais per tal d'esponjar el personal, tant a dins les CeCos com als espais comuns. Els delegats de prevenció ja van demanar la passada setmana l'opció d'utilitzar la Sala d'Actes com a segon menjador per a garantir els torns de menjar com les distancies.
Els delegats de prevenció reclamen les pantalles facials individualitzades, en alguna ocasió s'ha detectat que l'esponja protectora de la part frontal està humida. El servei de prevenció informa que ja han arribat les pantalles facials i que s'està procedint a l'entrega de manera individualitzada, durant la setmana vinent esperen haver fet l'entrega a totes les unitats.
Els delegats de prevenció insisteixen en la necessitat de garantir les distàncies de seguretat a les CeCos, sobretot al carrer Lleida i Reus on hi ha posicions que només tenen una separació de 80 cm. La direcció notifica que ja s'ha procedit a comprar mampares de metacrilat per col·locar entre les diferents posicions que no acompleixen amb la distància de seguretat dictada pel Ministerio d'Interior. Informen que dilluns es procedirà a la instal·lació d'aquestes al carrer Lleida i dimarts a Reus. Preveuen que la setmana vinent podran arribar també les de CeCos de L'Hospitalet.

L'empresa informa que ha pres mostres i farà cultius de les mateixes per tal de valorar la presència de virus dins les unitats. Per això ha escollit dues unitats de Barcelona Ciutat, abans i després de la neteja diària. El comitè demana que aquestes mostres es facin en unitats del territori i que es compari una unitat que no hagi fet cap servei CoVID amb una de les unitats que realitza trasllats interhospitalaris. Restem a l'espera d'informe dels cultius.
La direcció també informa que estan imprimint i plastificant les darreres infografies sobre la col·locació i retirada d'EPIs, com havia sol·licitat la part social. Els delegats de prevenció celebren aquesta mesura donat que facilitarà el seguiment dels passos, sobretot al moment de la retirada d'aquests. Només lamenten que no se'ls ha consensuat prèviament les infografies i indiquen que troben a faltar passos en la retirada de les granotes que es detallen als vídeos penjats a l'Àgora i per contra no surten a les infografies. Els delegats de prevenció demanen que valorin un document que els fa arribar durant la mateixa reunió per tal d'incorporar tots els passos i no fer feina i despesa per duplicat.

L'empresa informa que està estudiant formules per implementar el control de temperatures i símptomes a l'entrada dels treballadors al seu torn als edificis de les CeCos i Seu Corporativa.
El comitè fa constar el seu desacord per la poca antelació en què rep la documentació abans de cada reunió, això provoca que no tingui temps per analitzar i aportar suggeriments. També manifesta que després de tot el temps que portem de gestió de crisis sanitària, ara com ara, encara no compta amb un registre fiable i complet de dades sobre afectats pel CoVID19 i es compromet a presentar una proposta d'estructura de dades per la pròxima reunió.
L'empresa manifesta que no farà servir els testos ràpids enviats pel Ministeri perquè des de Catsalut s'ha determinat que no sou prou fiables. La intenció de l'empresa és fer una PCR abans de la reincorporació de cada treballador de la baixa.

L'empresa informa que estan arribant EPIs i que ara hi ha un lot de granotes però que són de talles grans, per aquest motiu es mantindran les bates també. Aquestes granotes no han arribat a totes les bases encara. Els Delgats de prevenció del Comitè manifesten la necessitat de què SEM sigui capaç de garantir els EPIs suficients i adequats.

Els delegats de prevenció reclamen novament l'increment de rotació de vestuari. Continua havent-hi problemes de roba d'imprevistos i recanvi de vestuari del personal fixe.

Els delegats de prevenció reclamen novament la necessitat de guants llargs com a segon guant.
L'empresa informa sobre la possibilitat de provar mascaretes de Decathlon adaptades amb filtre i que han estat aprovades per Sant Pau, però es descarta aquesta opció per tractar-se d'un EPI que no comptaria amb l'homologació i certificació necessària. Per contra, el comitè insisteix en la seva proposta de fer servir les mascares de fugida contemplades al Plaseqcat amb filtre P3, això augmenta el nivell de seguretat, estan perfectament certificades per la norma UNE corresponen i suposen un important estalvi d'EPIs. L'empresa podria contemplar aquesta proposta en cas de manca de FFP2 i FFP3.

Els delegats de prevenció del comitè exposen la proposta de cambra d'aïllament amb plàstic que s'utilitza a Múrcia, i l'empresa diu que l'estudiarà.

Els delegats de prevenció del comitè exposen la problemàtica dels residus sanitaris de CoVID als vehicles Víctor que se'ls ha fet arribar aquesta setmana, no hi ha un lloc segur per emmagatzemar-los fins a la finalització de la jornada i retorn a base, donat que les bosses s'acumulen als seients posteriors del vehicle on el personal ubica les seves pertinences particulars necessàries durant la guàrdia. Indiquen, per contra que si col·loquen aquestes bosses al maleter juntament amb el material electromèdic del vehicle, això provoca que al tancar el maleter l'aire de les bosses surti a l'exterior amb el perill de contaminació de l'interior del vehicle, l'empresa diu que estudiarà la problemàtica per trobar una solució.

La reunió següent del grup de treball de CSS CoVID serà dimarts 21 d'abril de 2020.


 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode