Nota informativa Delegats de prevenció CI, Grup de treball CoVID-19 3 d'abril de 2020

2020-04-03 18:17

Benvolguts/des,

El passat dia 3 d’Abril del 2020 es van reunir el grup de treball CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. 

L’empresa va comunicar al comitè les últimes mesures de prevenció que s’han adoptat i l’estat actual dels EPIs. 

Els Delegats de prevenció del comitè van fer les següents demandes:

·        Obertura més freqüent de les claraboies i sortides d’emergència passant de cada 4 hores a cada hora, per afavorir la ventilació de les centrals de coordinació. La direcció rebutja aquesta proposta donat que considera que és suficient com s’està realitzant i que s’obra quan es considera necessari.

·        Termini d’instal·lació de mapares de separació entre taules de CECOS. A l’anterior reunió va ésser la pròpia direcció qui va proposar aquesta mesura. Ara diuen que no consideren que sigui necessari la seva instal·lació donat que segons ells es pot garantir les distàncies de seguretat. Els delegats de prevenció sol·liciten es passi informe de valoració dels diferents llocs de treball on es reflecteixi aquesta distància.

·        Garantir els esglaonaments entre entrades i sortides de personal propi, actualment aquest esglaonament només es fa amb personal de teleoperació. Ho estudiaran. 

·        Repartir pantalles de protecció quan es faci una formació a central i no obligar a ningú a impartir aquesta formació. La direcció accepta que aquell qui no vulgui realitzar formació ho comuniqui per escrit al seu Cap de Sala per gestionar-ho.

·        Els delegats de prevenció reclamen el paper per poder netejar les taules del menjador. Des del departament de prevenció especifiquen que aquest està sobre els microones i cal agafar-lo d’allà. Es sol·licita que es puguin ubicar damunt de les taules.

·        Es reclama més neteja als torns de nit i el servei de prevenció diu que s’ha augmentat la neteja de les sales en tots els torns.

·        Els delegats de prevenció del comitè sol·liciten que es pugui passar missatges recordatoris de prevenció a les pantalles de les diferents centrals i també a les TV del menjador. La direcció ho valorarà.

·        La direcció confirma que s’està realitzant la neteja diària de totes les bases assistencials incloses aquelles on no s’estava garantint.

·        Els delegats de prevenció reclamen que s’intensifiqui  la realització dels PCR, per tal d’aïllar els contactes i mirar d’assegurar que cap cas probable estigui treballant. La direcció explica que encara no disposen de PCR amb el grau de fiabilitat que ells voldrien i que en quan arribin valoraran els criteris de priorització.

·        Vàrem sol·licitar també establir un circuit per notificar els CoVID + als companys de la mateixa unitat o servei, per tal de poder estudiar el tipus de contacte i valorar si cal confinament o no.

·        Els delegats de Prevenció reclamen novament la necessitat d’establir un circuit de neteja de les unitats assistencials i personal mitjançant la desinfecció i fumigació a la sortida dels hospitals receptors tant de Barcelona com de la resta de territori. 

·        Un cop més vàrem insistir en la necessitat de redistribuir les unitats de les bases en noves ubicacions  de  manera que  només hi hagi una unitat per base assistencial. La direcció no comparteix aquesta necessitat, al·leguen que les bases compleixen els requisits necessaris per les unitats que hi conviuen.

·        Els delegats de prevenció reclamen garantir els EPIs adequats i en bon estat per a cada servei. Recomanen que en cas de manca d’algun dels elements de protecció es deixi la unitat inoperativa. La direcció explica que començaran a distribuir les pantalles de protecció, de moment un dispositiu per membre d’unitat. Tenen previst que la propera setmana arribi més material i puguin distribuir de manera individual per cada treballador.

·        Els delegats de prevenció del Comitè reclamen que es faci aplicació de la instrucció que permet facilitar allotjament als treballadors que visquin lluny del lloc de feina evitant així, desplaçaments innecessaris. La direcció es compromet a mirar-ho.

·        Es torna a  demanar la incorporació d’un TES addicional a totes les unitats SEM.  

·        Els delegats de prevenció no comparteixen l’informe tècnic de valoració d’instal·lació de plàstics dins les unitats assistencials per protegir parets, material i professionals.  Els delegats comparteixen les recomanacions de SEMES, SEMIUC i SEMUE que si els recomanen i manifesten que presentaran un escrit d’al·legació a  l’informe un cop s’hagi fet les valoracions pels serveis jurídics dels sindicats.

·        Els delegats de prevenció del comitè van mostrar el seu desacord envers:

  • La manca d’actes de les reunions mantingudes del grup de treball CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, així com, la poca periodicitat d’aquestes.
  •  L’ultima actualització del procediment PR048_v7, que  NO manté el format de protocol habitual, amb el seu registre de modificacions i signatures. 
  • La manca d’informació que pateix el comitè envers els contagis, quarantenes, ingressos hospitalaris i demés informació relativa a la salut dels treballadors. A data d’avui encara no tenim un registre fiable i complert d’aquesta informació tot i haver-ho sol·licitat reiteradament des de l’inici de la campanya CoVID-19.

·        Els delegats de prevenció del comitè consideren que el nivell de protecció dels treballadors establert a l’últim procediment SEM està per sota del desitjable i reclamen novament garantir màxims de protecció.

·        Els delegats de prevenció del comitè van sol·licitar novament tenir accés a la totalitat de la informació dels afectats i consultes dels nostres professionals amb relació al CoVID-19, on no constin noms, i sobre les actuacions preses en tot moment davant un contagi o un contacte estret notificat.

    

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode