Nota informativa Delegats de Prevenció CI Grup de treball CoVID-19, 20 de març 2020

2020-03-20 18:27

NOTA INFORMATIVA DEL GRUP DE TREBALL DEL COVID-19 DEL COMITÈ SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Benvolguts / des,

El passat divendres dia 20 de març de 2020 es va reunir el Grup de Treball del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del CoVID-19. Passem a informar-vos del que es va tractar: 

 1. L’empresa va exposar la implantació de 2 unitats assistencials d’alta complexitat (1 a Can Ruti i 1 a Barcelona), així com la redistribució d’unitats assistencials per realitzar exclusivament  Trasllat Inter hospitalari.
 2. Exposen també la creació de dos espais com Call Center (c/ Badajoz a Barcelona ciutat i Espai Bital a L’Hospitalet) per donar suport a les CeCos actuals en l’atenció telefònica del CoVID-19. Els delegats de prevenció insistim en la necessitat d’un número de telèfon específic per a aquestes Centrals però la direcció no ens aclareix amb quin número telefònic es treballarà.
 3. El SPP va compartir les mesures de prevenció que s’han estat prenent aquests dies a les sales de CeCos, menjador i zona d’administració. El personal d’administració treballa des de casa de forma telemàtica, i s’està intentant que els companys que encara no ho fan ho puguin fer en breu.
 4. La direcció informa de la incorporació d’un metge i un tècnic de prevenció al SP que s’encarregaran exclusivament de tots els temes relacionats amb el CoVid-19 per els nostres professionals (baixes, simptomatologia, contactes...) podeu contactar amb ells mitjançant els següents correus prl.sem@gencat.cat i salut.sem@gencat.cat
 5. Els delegats de prevenció del Comitè vam sol·licitar contractes per els suplents que garanteixin la cobertura en cas de contingència per malaltia relacionada per el CoVid-19 donat que treballen amb contractes per dies i si es posen de baixa un dia que no tenen contracte queden descoberts. La direcció diu que no poden fer-ho però que en el supòsit que això passi buscaran com fer per tal que el treballador afectat quedi cobert. 
 6. Les formacions dels companys que integraran les unitats de secundaris i altes complexitats ja han començat, el comitè vam demanar una ampliació de les edicions per tal de garantir la presència de pocs treballadors a la mateixa sala i poder respectar les distàncies de seguretat recomanades.
 7. El delegats de prevenció representants del Comitè Inter centres vàrem tornar a reclamar un augment de la neteja de les bases assistencials i llocs de treball com a mesura de protecció, l’empresa va manifestar que ja s’estava fent, tot i les queixes reiterades dels treballadors d’algunes bases assistencials.
 8. Vam tornar a  demanar l’increment del circuit de neteja de vestuari per part d’Iturri, així com l’increment de la roba d’imprevistos per tal de garantir la possibilitat de roba en cas necessari.
 9. Els delegats de prevenció vam sol·licitar el protocol i un circuit  establert de neteja de les unitats assistencials. Es van llegir propostes aportades per treballadors en aquest aspecte.
 10. Es va debatre sobre l’actualització del procediment de SEM (PR048) per assistir un probable cas o confirmació de CoVID-19 i els delegats de prevenció representants del Comitè van exposar el seu desacord davant la darrera actualització. Els membres del Comitè Inter centres tampoc no estem d’acord amb la disminució del nivell de protecció del treballador en cada actualització del protocol, tant de SEM com de l'Agència Catalana de Salut Pública. Per aquest motiu vam manifestar que, d’acord amb les recomanacions del «Instituto Nacional de Seguridad y Salut en el Trabajo (INSST)», considerem que les mascaretes quirúrgiques no son les adequades per l’atenció a menys de 2 metres del pacient, tot i que no es manipuli la via aèria. Els membres del Comitè vam suggerir la necessitat de fer servir pantalles de protecció en cas de mascareta quirúrgica, així com també vàrem manifestar la nostre preocupació per la necessitat de garantir els estocs d’EPIs suficients. L’empresa va manifestar que les pantalles de protecció estaven demanades i que no hi ha problemes de estocs d’EPIs.
 11. Els delegats de prevenció del comitè vam demanar que les comunicacions que es facin als professionals es facin només com comunicats oficials des de la direcció assistencial, en cas de  ser un tema d’operativa, i des del servei de prevenció en cas de tractar-se d’un tema prevenció/salut laboral, a la fi d’evitar que als territoris s’informi sobre qüestions laborals o relatives al departament de prevenció de riscos, que puguin dur a confusió als treballadors.
 12. El comitè vam demanar que l’empresa publiqués una instrucció clara per a tots els treballadors que indiqués com s’ha d’actuar en el cas de presentar simptomatologia o de tenir constància d’un contacte amb un CoVID-19 positiu o possible, sense els EPIs adequats.

Informar-vos que aquest comitè de CSSL CoVID-19 es reunirà cada divendres a les 12h, de forma presencials i/o telemàtica fins la finalització de la situació de crisi que estem patint, restant en comunicació permanent per a qualsevol tema urgent.    

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode