Mesures provisionals immediates de reestructuració del Nou Model Millorat pactades amb la Direcció

2016-07-27 15:49

Com a resultat de la reunió mantinguda ahir amb la Direcció de l’Empresa, aquest matí s’ha mantingut una nova reunió amb la Direcció Assistencial i de CeCos, Cap Unitat Suport Assistencial, així com amb les Direccions Territorials dels territoris que es va acordar.

Les propostes provisionals més immediates que ens han proposat son les següents:

Territori de Tarragona: el personal de VIR i USVAi de Tarragona s’unificaran creant una USVAm. Es crearà una nova USVAi que donarà suport a la zona de Camp de Tarragona. S’està valorant ubicació.

Barcelonès Nord:  la proposta és augmentar una USVAm a la zona del Vallès Occidental (Sabadell). Per aquests dos mesos d’estiu i com a mesura provisional es proposa augmentar amb personal d’infermeria el VIR de Sabadell (Base Concertada). Es valorarà la possibilitat de canviar el vehicle VIR per una USVAm, però això dependrà de la negociació que es pugui dur a terme amb l’empresa adjudicatària de la zona. Més endavant es valorarà seguir amb dues USVAm a la zona de Vallès Occidental i la presencia del VIR de Sabadell donat que quan fa les funcions de VIR obté uns resultats favorables.

Barcelonès Sud: El personal del VIR i de la USVAi de la Base de Botànica es reunificarà dins el VIR a mode  d’antic VAM i es dotarà la zona d’una nova USVAi.

Des de CCOO acceptem que aquestes mesures son provisionals, veiem necessària la recuperació de totes les USVAm que es van perdre amb el Nou Concurs del Transport Sanitari i la nostra prioritat és recuperar-les totes i reforçar les zones amb noves USVAi i VIRs, però no a costa de reduir una USVAm.

També hem demanat la necessitat de revalorar l’adjudicació del serveis interhospitalaris del pacient crític estable, on el pacient està diagnosticat i porta ordres mèdiques. Aquest pacient pot ésser assumit perfectament per les USVAi.

Amb aquestes mesures provisionals veiem factible millorar el servei que en l’actualitat ofereix el SEM a la ciutadania.

Està previst que durant el que queda de setmana s’ultimaran els detalls que cal concretar i en breu es posaran en funcionament. S’ha consensuat també que els professionals  que formaven part de les antigues USVAm que ara es tornaran a reagrupar podran escollir si volen retornar a treballar en USVAms o opten per mantenir-se en unitats VIRs o USVAis. Les noves contractacions temporals ocuparan els llocs que quedin vacants.

Totes aquestes mesures son provisionals fins el dia 30 de setembre de 2016. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode