Manifest entregat avui

2017-05-24 19:48

Aprofitant la concentració de treballadors del SEM davant la Seu Central de L’Hospitalet s’ha fet entrega d’un Manifest de tot el Comitè Intercentres als membres del Consell d’administració que han mantingut una reunió aquesta tarda a la mateixa Seu del SEM.

 

Us compartim el manifest.

 

A la Atenció del Consell d’Administració del SEM,

Benvolguts/es

Amb data 28 de setembre de 2015 la representació social juntament amb la direcció de l’empresa va signar el V Conveni Col·lectiu  de SEMSA, juntament amb l’acta de l’última reunió de la Comissió paritària negociadora del Conveni.

En aquesta Acta s’establia l’Acord entre ambdues  parts de  convocar el concurs de trasllat intern de tots els llocs de treball ocupats per personal temporal dins de la segona quinzena d’octubre de 2015, i la convocatòria externa a partir de gener de 2016.

Tan el Conveni com tots els Acords venien condicionats a l’aprovació d’aquests tant per l’assemblea de treballadors com per el Consell d’administració del SEMSA que representen vostès.

En tot moment de la negociació la part social va deixar ben clar que la signatura del conveni venia condicionada per aquesta convocatòria que des d’aquesta part entenem com la garantia de l’estabilització de la plantilla, sense cap increment en número ni  d’estructura ni de pressupost.

Vostès com a Consell d’administració varen aprovar la signatura del V  Conveni col·lectiu donant validesa a aquests juntament amb els seus acords.

Nosaltres com a representació social vàrem transmetre als treballadors la importància de acceptar la resta de condicions i assumir el que comportava la signatura del Conveni com a compensació a la consecució de l’estabilització de plantilla que veníem esperant des de 2006.

La convocatòria interna es va dur a terme prolongant-se en el temps i la externa és va convertir en eterna.

El passat dia 31 de març la nova direcció de l’empresa va comunicar a aquesta representació social que la Convocatòria era nul·la de ple dret i va iniciar un període de propostes per iniciar una nova convocatòria d’oferta publica de treball. Aquesta nova convocatòria no reflecteix ni de bon tros “tots el llocs de treball ocupats per personal temporal”.

Els treballadors hem assumit els acords signats i la part que a nosaltres ens pertoca. El Consell d’administració ha d’assumir la responsabilitat que li correspon del fet d’haver acceptat portar a terme una convocatòria que no ha pogut finalitzar, sense haver previst que aquesta no es podria acabar de resoldre, ja fos per ignorància o per incompetència dels responsables de la direcció del moment. Cal recordar, també les despeses i conseqüències econòmiques i emocionals que ha comportat aquest procés i del que nosaltres els fem responsables.

Es per això que els demanem assumeixin els Acords adquirits,  Vostès van aprovar en última instància la signatura del Conveni i  Acords annexes i els demanem que busquin la manera d’acomplir amb  aquests. Cal buscar la solució per tal de garantir l’estabilització de tots els llocs de treball. No ens valen promeses de possibilitats a llarg termini, perquè de moment no han estat capaços de complir amb Acords signats, menys ens podran garantir assolir promeses.

No ens conformarem amb la convocatòria de 100 places, volem l’acordat que és la totalitat dels llocs de treball ocupats per personal temporal.

 

Comitè Intercentres del SEM

 

 

 

L’Hospitalet, 24 de maig de 2017.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode