La direcció denega la sol·licitud de reunió extraordinària del CSS a petició de CCOO

2019-11-01 12:15

Arrel dels esdeveniments que des del passat 14 d’octubre, un cop coneguda la sentència i condemna als presos polítics, des de CCOO vàrem sol·licitar reunió del Gerent del SEM amb els membres del CSS per tal de que ens expliqués la gestió de les unitats i les diferents Centrals de Coordinació. 

Les delegades de prevenció de CCOO al SEM havíem detectat durant la setmana del 14 al 20 d’octubre i en especial el passat 17 i 18 d'octubre, una situació de risc per la seguretat dels nostres treballadors arrel dels aldarulls que s’estaven produint arrel de tot el territori català i que podien posar en perill als nostres professionals, ja que es podien trobar en un moment determinat dins la zona calenta si les UIS no podien donar a l’abast amb la demanda d’assistència.

Per aquest motiu el diumenge dia 20 d'octubre vàrem sol·licitar reunió urgent del  Comitè de Seguretat i Salut amb la Direcció general del SEM, com màxim responsable de la seguretat i salut dels treballadors/es del SEM, on sol·licitàvem:

1.    Procediments d'activació i actuació a zona calenta de disturbis i manifestacions. Instruccions que s'hagin fet arribar al personal assistencial de carrer o CeCos en els darrers dies.

2.    Períodes de descans del personal implicat en aquestes actuacions.

3.    Relació d'actuacions dins zona calenta o relacionades amb els disturbis.

4.    Entrega immediata de EPI's al personal amb possible implicació.

5.    Suport psicològic. 

La pròpia direcció del SEM va manifestar a la premsa (Punt Diari 22/10/19) que la gestió dels incidents havia estat molt més complicada de gestionar que la tasca assistencial durant els atemptats del 17 d’agost de 2017 per una situació de risc "d'alta intensitat i impredictibilitat dels incidents". 

L'art. 4 del Reglament intern del CSS estableix com a competències dels delegats de prevenció i del mateix CSS :

• "Aconseguir de l'empresari/ària l'adopció de mesures de caràcter preventiu i per a la millora del nivell de seguretat i salut dels treballadors."

• Promourà iniciatives referents a mètodes d'actuació i procediments de treball per l'efectiva prevenció de riscos, proposant la millora de les condicions o la correcció dels dèficits observats.

Entenem que acollint-nos a això, teníem dret a sol·licitar informació i intentar buscar accions de millora a les activacions de les unitats arreu del territori català. 

El passat dijous la direcció ens va respondre via mail i es va negar a reunir-se amb el CSS. Us compartim la resposta que ens va fer arribar perquè en pugueu fer les vostres valoracions.Des de CCOO s’estan fen les valoracions jurídiques i ens reservem el dret d’emprendre les accions legals que considerem pertinents a aquesta resposta.  

Adjuntem resposta de la direcció

Resposta Direcció sol·licitud reunió extraordinaria CSS 20 d-octubre de 2019.pdf (79964)

 

 

 

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode