Inspecció de Treball visita la Base Assistencial de Numància

2017-06-01 22:08

El passat dimecres 31 de maig al matí el Servei de Prevenció i una delegada de prevenció de CCOO van acompanyar a la inspectora de treball en la visita que es va portar a terme a la base assistencial de Numància. La visita estava motivada per la denúncia a inspecció interposada per les delegades de prevenció de CCOO.

Durant la visita la inspectora ha pres nota de la situació en que es troben les instal·lacions i de les demandes que havíem efectuat. Es va procedir a comprovar les accions de millora que estaven pendents des del mes de febrer, entre les que es trobaven:

1.     Endoll darrera del sofà es dona per arreglat

2.     L’aire condicionat ens ha funcionat en l’estona que hem estat a la base.

3.     Les llums exteriors funcionen, però creiem que són insuficients i estaria millor canviar-les per focus més potents.

4.     El wifi no entra dins de les funcions de salut laboral.

5.     Es confirma el mal estat dels sofàs vells i trencats.

6.     S’incideix en el problema de les goteres, sense solucionar.

7.    Els desaigües de la pica i la dutxa tenen poca pendent i presenten problemes de reflux.

8.    També queda constància del problema del wàter, al ser amb triturador es fa malbé molt sovint.

9.    Les llums del sostre estan subjectes amb brides i esparadraps.

Es sol·licita al Servei de prevenció, per part de la inspectora, l’informe de riscos laborals de la base.

La inspectora també especifica que portarà a terme un requeriment a la direcció del SEM per el estat de la base,  per tal d’aconseguir millorar la situació de les instal·lacions envers als treballadors: sofàs, canonades, filtracions al sostre d’aigua (goteres), llums interiors i exteriors.

Des d’Inspecció de treball s’ha requerit l’entrega d’aquesta documentació aquesta setmana per mirar de  poder agilitzar el requeriment perquè es portin a terme  totes les millores.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode