Informació retribució personal de 1536 hores ( jornada de 24 h)

2019-09-24 09:47

Retribució carrera professional personal de 1536 h anuals.

El passat mes de juny vàrem detectar que l’empresa està retribuint la carrera professional del personal amb contractació a 1536 hores/anuals ( jornada de 24 h) de forma proporcional a la retribució establerta en Conveni per el personal a jornada completa.

Un cop vàrem esser coneixedors d’aquesta situació i comprovar que afectava a tot el personal que té aquesta jornada vàrem fer la reclamació pertinent al Departament de RRHH per escrit petició retribució CP personal 1536h_20190926161422.pdf (310303)

Des de les hores, l’empresa ha intentat defugir la resposta. Vàrem sol·licitar tractar aquest punt a la reunió del CI amb la direcció de l’empresa del passat dia 7 de juliol de 2019. En aquella reunió la resposta per part de recursos humans va estar que el conveni només reflecteix la retribució de la CP al 100% per el personal 12 hores de dia i que la resta de contractes amb dret a percebre la CP han de tenir una retribució proporcional a la jornada, i varen gosar comentar que al personal de nit tampoc hauria de percebre la totalitat de la retribució sinó la part proporcional i que davant la nostra reclamació d'endarreriments de les quantitats de fins a un any des de la data de reclamació també podien ells reclamar-ho al personal de nit.

Davant la dificultat per arribar a cap acord l’empresa va suggerir que tractéssim aquest punt en Comissió paritària, que és qui s’encarrega de la interpretació del Conveni.

A principis de setembre vàrem recordar que estàvem pendents de data de reunió, i l’empresa va proposar que féssim petició formal de reunió de la comissió segons estableix el Conveni, un cop més intentant defugir cercar una solució.

Des de CCOO ja hem realitzat aquesta sol·licitud i ara l’empresa haurà de respondre en el termini de 10 dies Sol·licitud reunió Comissió Paritària CP personal 1536h.pdf (83304).

Lamentem que  la direcció segueixi demostrant tant poca empatia i voluntat de solució, tenint en compte la quantitat econòmica que tots els treballadors afectats han deixat de percebre durant els anys que s’ha fet de forma errònia sense que cap treballador ho detectés. 

 

En cas de no arribar a cap acord en reunió paritària ens veurem en la necessitat d’emprendre les mesures jurídiques pertinents. Cal tenir en compte que només es podrà reclamar fins a 1 any enrere a la data de formalització de la primera petició (18 de juny de 2019).

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode