Finalització període d'avaluació CP i SIDP 2019

2021-02-15 21:53

Durant el mes de desembre i gener es va finalitzar la fase d’avaluacions d’accés o canvi de nivell de la Carrera Professional de les categories de metges i infermers i SIDP per als col·lectius: TSNS, TMNS, TTS1, TTS1A, AA, TA, TO i TAC.

Actualment estem pendents de les valoracions verticals que han de realitzar els responsables dels diferents serveis i departaments, i companys per obtenir la puntuació definitiva. Un cop s’hagi emès les citades valoracions es procedirà a la publicació de resultats per tal de poder fer les al·legacions pertinents per part d’aquells que no estiguin d’acord amb els resultats obtinguts. Animem als responsables que encara no ho hagin fet, facin arribar les seves valoracions per tal que aquest període sigui el més curt possible.

Un cop feta efectiva la CP i SiDP amb els seus endarreriments corresponents és voluntat de l’empresa donar un marge d’un mes per iniciar la convocatòria de CP i SiDP 2020.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode