FELIÇ DIA DE LA INFERMERIA 12 DE MAIG. DE 2017

2017-05-12 13:30

CCOO reclamem més visibilitat i participació d’aquest col·lectiu

 

Dia Internacional de la infermeria 12 de maig de 2017

 

Des de 1965 que se celebra el Dia Mundial de la Infermeria, i des de la Federació de sanitat volem recordar la poca visibilitat que té aquest col·lectiu encara a dia d’avui.

Es tracta d’uns i unes professionals que vetllen dia i nit els 365 dies de l’any tot tipus de pacients, tant d’atenció primària, com a hospitalària, extrahospitalària, sociosanitària, dependència, salut mental... i és la categoria professional més nombrosa de la Sanitat (no així amb les ràtios infermera/pacients en comparació amb la resta de països europeus).

Malgrat això, pel que fa a les Polítiques Sanitàries, encara no es tenen en compte a l’hora de prendre les  decisions. I per suposat, també hi ha poca representació d’infermeres als òrgans de Direcció dels diferents organistes de Salut. Encara no hi ha la suficient participació ni la suficient visibilitat, cosa que des de CCOO reivindiquem.

A Catalunya tenim assignatures pendents: augment de ràtios, prescripció infermera, especialitats...

 

CCOO insistim amb què és necessari fer una aposta ferma per la professió infermera, ja que és un clar índex a tenir en compte pel que fa la qualitat del sistema sanitari i en definitiva, a l’estat del benestar d’un país. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode