Dies de lliure disposició addiccionals per triennis

2018-07-23 11:14

Sabies què... disposem de dies de lliure disposició addicionals relacionats amb els triennis treballats a l’empresa?

Aquests dies venen regulats en l’acta paritària número 1 de finalització del Conveni. Aquests dies tenen com origen el reconeixement del dret a adherir-nos com a empresa pública a l’article 48.2 de l’EBEP que recull el dret a gaudir de dos dies addicionals de lliure disposició al complir el sisè trienni, dret que s’incrementa en un dia anual addicional per cada trienni complert a partir del 8è.

Us compartim les actes i documentació on queden reflectits aquest acords.

 

Podeu contactar amb nosaltres per més dubtes.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode