Darreres visites a Inspecció de Treball

2018-02-18 18:56

En el darrer mes de gener els delegats de prevenció de CCOO al SEM hem mantingut diverses trobades amb Inspecció de treball per temes de salut laboral.

Divendres 27 de gener de 2018. Es va realitzar conjuntament amb la inspectora de treball i el servei de prevenció una visita a la base assistencial de Numància per comprovar la realització de les millores indicades en el requeriment fet des de la Inspecció de treball del 20 de juny de 2017 (veure +...)

Davant la sorpresa de la Inspectora i nostra resten pendents de realitzar diverses de les millores indicades, motiu per el que ens cita a inspecció el dia 5 de febrer de 2018 sota un nou requeriment Requeriment base Numància 27 de gener de 2018.pdf (649341)

Dilluns 5 de febrer de 2018. Ens presentem a la citació d’Inspecció juntament amb el servei de prevenció. Aquest no aporta els documents sol·licitats i a més aporta una factura de la compra dels sofàs de dues places que es van comprar al mes de desembre per bases de 24 hores com si es tractés de la compra de les butaques abatibles que corresponen a les bases de 12 hores de Barcelona. Li indiquem a la inspectora, qui resta encara més sorpresa.

Farà un nou requeriment per final de mes i espera que l’empresa aporti la documentació sol·licitada i una planificació en temps de les mesures de millora a realitzar. Adjuntem document Diligència inspecció 5 de febrer de 2018.pdf (365,3 kB)

Un cop finalitzada la visita amb la inspectora demanem en quina situació es troba les denúncies de la base assistencial de Cornellà interposades amb dates 28 de febrer i 27 de juliol de 2017 respectivament. Ens comuniquen que la primera demanda està finalitzada i ens han remés resposta certificada al nostre nom a l’adreça de la seu central dels SEM. Donat que mai hem rebut l’esmentada notificació sol·licitem una còpia per escrit que passarem a recollir nosaltres mateixos per Inspecció de treball.

Dilluns 12 de febrer de 2018. Se’ns fa entrega de la carta remesa el 5 de maig de 2017 al nostre nom a la seu corporativa. Us adjuntem document. resolucio inspecció denuncia Botànica i Cornellà 26 04 17.pdf (1,5 MB)

En referència a la segona denúncia presentada el 27 de juliol de 2017 segueix oberta i en procés de valoració.

No ens poden donar més informació.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode