Constitució Òrgan Tècnic de Selecció 2019 convocatòria trasllat intern. 11 d'abril 2019

2019-04-11 17:37

Avui dijous dia 11 d’abril de 2019 s’ha procedit a la constitució de l’Òrgan Tècnic de Selecció de la propera convocatòria de trasllat intern, canvi d’activitat i promoció interna .

La part social va sol·licitar durant la reunió del passat dia 9 d'abril de 2019que els diferents OTS es convoquessin de manera conjunta per tal de tractar de forma equitativa, transparent i igualitària els diferents temes i punts de vista que es puguin tractar durant tot el procés, i que durant les reunions hi poguessin ésser presents 3 membres per secció sindical de manera que hi siguin representades les diferents categories professionals.

L’empresa ha acceptat la proposta sempre que quedi constància d’un representant titular per OTS i categoria.  

Així per la part social els representants per les diferents OTS seran els següents:

 

OTS

TITULAR

SUPLENTS

METGES/SES

Rafael Macarulla (CCOO)

Conrad Vila (UGT)

Margarida Mercadal (AMIC)

INFERMERS/ES

 

Esther Rodríguez (AMIC)

Adoració Balmaseda (CCOO)

Jose Navarro (UGT)

TES

Santiago Castillo (UGT)

Roger Espí (AMIC)

Rafael Macarulla (CCOO)

ADMINISTRACIÓ I LOGISTICA

 

Isabel Pujol (AMIC)

Marta Palací (CCOO)

Santiago Castillo (UGT)

 

El proper dilluns està prevista la publicació oficial de la convocatòria de trasllat intern, canvi d’activitat i promoció interna. La direcció no ha valorat positivament la petició de la part social de convocar totes les places vacants a data d’avui i només convocarà les places vacants a data 31 de desembre de 2018. 

Es convocaran un total de 55 places que corresponen als següents llocs assistencials: 1 a l’àrea  d’administració (tècnic mig sanitari), 7 de TES  (assistencial carrer, serveis especials i logística), 10 d’infermeria assistencial 1 (carrer i central), 33 de metge/ssa assistencial 1 (carrer i central).

La direcció ha manifestat la seva voluntat d’exigir els mateixos requisits necessaris per optar a la promoció interna dins una categoria professional que s’exigirien per obtenir la plaça en convocatòria externa.

Recordar que els membres de la part social amb representació  als OTS tenen veu sense vot.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode