Constitució Òrgan Tècnic de Selecció 2019. 11 d'abril 2019

2019-04-11 17:32

Avui dijous dia 11 d’abril de 2019 s’ha procedit a la constitució de l’Òrgan Tècnic de Selecció de la propera convocatòria de trasllat intern, canvi d’activitat i promoció interna .

La part social va sol·licitar durant la reunió del passat dia 9 d'abril de 2019 que els diferents OTS es convoquessin de manera conjunta per tal de tractar de forma equitativa, transparent i igualitària els diferents temes i punts de vista que es puguin tractar durant tot el procés, i que durant les reunions hi poguessin ésser presents 3 membres per secció sindical de manera que hi siguin representades les diferents categories professionals.

L’empresa ha acceptat la proposta sempre que quedi constància d’un representant titular per OTS i categoria.  

Així per la part social els representants per les diferents OTS seran els següents:

OTS

TITULAR

SUPLENTS

METGES/SES

Rafael Macarulla (CCOO)

Conrad Vila (UGT)

Margarida Mercadal (AMIC)

INFERMERS/ES

 

Esther Rodríguez (AMIC)

Adoració Balmaseda (CCOO)

Jose Navarro (UGT)

TES

Santiago Castillo (UGT)

Roger Espí (AMIC)

Rafael Macarulla (CCOO)

ADMINISTRACIÓ I LOGISTICA

 

Isabel Pujol (AMIC)

Marta Palací (CCOO)

Santiago Castillo (UGT)

El proper dilluns està prevista la publicació oficial de la convocatòria de trasllat intern, canvi d’activitat i promoció interna. La direcció no ha valorat positivament la petició de la part social de convocar totes les places vacants a data d’avui i només convocarà les places vacants a data 31 de desembre de 2018. 

Es convocaran un total de 55 places que corresponen als següents llocs assistencials: 1 a l’àrea  d’administració (tècnic mig sanitari), 7 de TES  (assistencial carrer, serveis especials i logística), 10 d’infermeria assistencial 1 (carrer i central), 33 de metge/ssa assistencial 1 (carrer i central).

La direcció ha manifestat la seva voluntat d’exigir els mateixos requisits necessaris per optar a la promoció interna dins una categoria professional que s’exigirien per obtenir la plaça en convocatòria externa.

Recordar que els membres de la part social al OTS tenen veu  sense vot.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode