Comunicat conjunt CI als treballadors: Defensem el nostre conveni

2019-04-29 20:42

El Comitè Intercentres lluita per l’aplicació de l’increment retributiu del 2019 de forma directa a taules salarials “per tots els treballadors/es”tal i com s’ha fet a la resta de treballadors/es públics.

Com ja sabeu, estem immersos en la negociació del Conveni Col·lectiu. L’empresa pretén una negociació a la baixa on intenta retallar els drets i millores laborals aconseguides en les anteriors negociacions de conveni.

Els membres d’aquest comitè defensem que els drets i condicions laborals ja assolits NO ES TOQUEN

Entenem que l’intent de vincular l’increment retributiu establert en el Decret 3/2019 de 22 de gener a la negociació del conveni és un xantatge per part de l’empresa per tal de signar un conveni a la baixa, canviant increment retributiu per condicions laborals.

L’augment retributiu al que fem referència s’ha aplicat sense cap condicionat. de forma automàtica en la resta d’empreses públiques excepte al SEM

Aquest matí ha tingut lloc l’acte de conciliació al Departament de Treball i davant la reiteració de la postura de l’empresa i l’impossibilitat d’arribar a ACORD hem decidit mantenir la convocatòria de vaga.

Hem procedit a sol·licitar reunió urgent amb la Consellera de Salut, així com a la Comissió de Salut del Parlament per tal d’exposar la situació en que ens trobem.

El Departament de Salut ha manifestat reiteradament la recuperació dels drets dels empleats públics, sempre posant com exemple l’increment retributiu d’aplicació als seus treballadors/es. Ara el SEM, entitat pública i dirigida pel propi Servei Català de la Salut, condiciona aquest increment a la negociació d’un  conveni col·lectiu a la baixa amb la pèrdua conseqüent de drets i condicions laborals, sense respectar allò que s’ha aplicat a la resta del sector públic on s’han incrementat els salaris sense condicions de cap mena. 

En els darrers anys els treballadors/es del SEM hem fet front a les retallades. Hem assumit nous encàrrecs de gestió sense que això hagi suposat cap increment en l’estructura de plantilla dels treballadors/es tot i l’increment de la demanda assistencial. Al mateix temps hem assumit la manca de professionals, el que ha suposat un augment tant de la responsabilitat com de l’activitat assistencial amb la conseqüent repercussió en la salut laboral dels treballadors, mentre veiem que el que sí ha incrementat és el nombre de càrrecs directius i el salari de la nova gerència en un 15%. 

En un acte de responsabilitat durant els darrers anys hem assumit aquesta manca de recursos en silenci. Mai farem a la ciutadania hostatge de reivindicacions laborals però, ara tenim un greu problema i la situació és insostenible. És necessari un conveni que millori les condicions laborals per tal que els treballadors/res no siguin qui assumeixin retallades encobertes i també necessitem els recursos adequats per tal d’evitar la reducció de la qualitat assistencial. 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode