Compensació per interrupció del temps de descans

2016-06-05 22:46

Les franges horàries pel temps de descans, per el personal assistencial, son de 13:00 a 16:00 i de 20:00 a 00:00. Ens cas que el temps de descans es gaudeixi fora d'aquestes franges el treballador/a tindrà dret a una hora de compensació horària.

Si es produeix l'interrupció d'aquest temps de descans i no s'ha pogut gaudir mínim de 50 minuts, s'iniciarà de nou 50 minuts de descans. En cas de no poder iniciar un periode sencer de 50 minuts dins les franges indicades el treballador/a tindrà dret a una hora de compensació.

En cas que no es torni a reiniciar també donarà lloc a una hora de compensació.

S'està treballant en un aplicatiu per tenir un recompte automàtic d'aquestes situacions. Mentre aquest aplicatiu no estigui en funcionament caldrà omplir la sol·licitut de compensació per interrupció del temps de descans i fer-lo arribar a RRHH. Cal que ompliu bé tots els ítems.

L'any 2014 i 2015 es van compensar 704 hores.

Si teniu dubtes de com fer-ho contacteu amb nosaltres

 

sol. compensació tiquet.pdf (52346)

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode