Compareixença a la citació d’inspecció de treball per la denúncia d’estrès tèrmic a les unitats assistencials T-605 i T-402

2018-07-27 15:31

El passat dimarts 24 de juliol va tenir lloc citació a Inspecció de treball, aquest cop de Tarragona, com a resposta a la denúncia interposada per UGT per la valoració de les temperatures a les unitats assistencials ubicades a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i a Cambrils.

A la citació amb inspecció hi van estar pressents el servei de prevenció propi del SEM i una delegada de prevenció de CCOO.

El servei de prevenció va fer entrega de la documentació prèviament sol·licitada a l’empresa, després de la visita realitzada per la inspectora a les dues bases assistencials el passat dia 17 de juliol, on va constatar sensació tèrmica molt elevada. La documentació sol·licitada era la següent:

1.Plec de condicions per la contractació de la gestió de transport sanitari.

2. Identificació del personal propi del SEM a les bases ubicades a l’Hospital Joan XXIII (T- 605) i a l’Hospital Lleuger Antoni Gimbernat de Cambrils (T-402).

3. Avaluació de les mesures de temperatures. No s’aporta cap estudi. La inspectora sol·licita que es porti a terme l’estudi tèrmic dins les unitats.

4. Pla de prevenció del servei de prevenció propi i del servei de prevenció extern.

La inspectora sol·licita la realització d’estudi tèrmic a l’interior de les unitats anteriorment citades, en un termini no superior a les tres setmanes.

Insta a parlar amb l’ICS per Tarragona i amb l’ajuntament per Cambrils, per trobar solucions definitives.

La part social explica que aquest és un problema que arrosseguem des de l’any 2017 i que seguim sense solucions de marquesines o malles d’ombreig que millorin la protecció tèrmica.

La inspectora conclou que queda a l’espera de l’estudi de les temperatures i de les consultes amb l’ICS i l’Ajuntament, valorant la possibilitat de fer un requeriment a l’administració pública.

Un cop finalitzada la citació a Inspecció de treball,  vàrem acompanyar a SPP fins a la base assistencial de Cambrils on es va deixar instal·lat el mesurador de temperatures (Testo175H1 amb número de sèrie 40351791506). Aquest termòmetre es mantindrà durant 24 hores al capçal de la llitera de la unitat i posteriorment es traslladarà a la unitat de Tarragona per realitzar les mesures durant 24 hores més. Un cop finalitzat l’estudi es farà arribar a la inspectora per la seva valoració.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode