Citació Inspecció deTreball . Denúncies estat de les bases assistencials Barcelona i zona metropolitana.

2018-11-03 14:04

El passat 30 d’octubre els delegats de prevenció estaven citats a Inspecció de treball amb motiu de les denúncies interposades el passat mes de juliol per l’estat de les bases assistencials de Guineueta, Manso, Sant Pau, Numància, Botànica, Cornellà, Mollet, i també per la temperatura al interior de les cabines assistencials.

Durant més d’una hora i mitja hem pogut exposar davant els inspectors l’estat en que es troben les instal·lacions tant de les bases de Barcelona Ciutat i àrea metropolitana. S’ha procedit a la visualització de fotografies i vídeos de cadascuna de les bases que les delegades de prevenció hem aportat. Si be el dia anterior vam fer un reconeixement explícit de les bases denunciades i vàrem poder comprovar les millores que en algunes d’elles s’han portat a terme, encara queden accions de millora a realitzar.

Un dels punts en que hem fet més incís ha estat la necessitat de neteja diària que no s’està duent a terme, així com la falta de manteniment de les instal·lacions.

Un cop finalitzada la citació des d’Inspecció s’ha fet el requeriment de subsanar: 

1.   Neteja insuficient dels diferents centres. Es requereix de forma immediata la neteja adequada del les bases assistencials de manera diària especialment d’àrees de descans i banys.

2.   Manteniment inadequat de les instal·lacions. Instant a presentar un nou calendari d’adequació amb terminis de finalització inferiors i més acurats. En tot cas han d’estar finalitzats a data 15 de gener de 2019.

3.   Realització d’estudi de temperatura als vehicles, sala de descans base assistencial de Cornellà i zona de Logística (el servei de prevenció ha comentat que ja estava realitzat i l’aportarà a inspecció). Tot i que ara no fa calor, des d’inspecció han confirmat que volien l’estudi amb temperatures de fred i calor per tal de poder decidir les actuacions posteriors. 

Creiem que  s’ha fet un altra pas important per aconseguir canviar les condicions laborals als diferents centres de treball. 

Fa dos anys ens vàrem proposar lluitar per canviar les condicions en que es troben el personal a les bases pròpies del SEM. Tot i que està essent un camí molt lent, de mica en mica anem aconseguint petites millores, que a no ésser per l’actuació d’Inspecció de treball potser no haguessin arribat mai. 

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode