Citació inspecció de treball 16 de juliol 2018. Denúncia Base assistencial de Cornellà

2018-07-20 19:58

El passat dilluns dia 16 de juliol  vàrem ésser convocats a Inspecció de treball com a resposta a dues denúncies interposades amb dates 28 de febrer i 27 de juliol de 2017 per l’estat de la base assistencial de Cornellà. Com a resultat d’aquestes denúncies Inspecció de treball va realitzar una visita sorpresa el dia 5 de juliol de 2018 on no hi vam ésser presents donat que no se n’havia convocat.

A la citació amb inspecció hi van ésser pressents una delegada de prevenció d’AMIC, el servei de prevenció propi juntament amb una delegada de CCOO. Posteriorment la inspectora va procedir a reunir-se amb el servei de prevenció de l’empresa adjudicatària.

Durant la citació el SP fa entrega de la documentació sol·licitada a l’empresa via telemàtica.

Compartim amb la inspectora el nombre de treballadors propis del SEM que ocupen les instal·lacions de la base de Cornellà i que es comparteixen les instal·lacions amb treballadors de les USVB de l’empresa adjudicatària. 

Tant mateix informem a Inspecció que seguim pendents de les mesures de  temperatura de la sala d’estudi donat que no té sortida d’aire condicionat. La sala d’estudi es va remodelar per utilitzar-la com a zona de descans de l’equip de la S-407, quan aquests es van instal·lar a Cornellà i es va crear una nova àrea feta amb pladur com a sala d’estudi sense les condicions adequades. 

Moltes de les mesures de millora que sol·licitem els delegats de prevenció del SEM venen condicionades per la relació contractual entre SEM i l’empresa adjudicatària, el nostre servei de PRL assegura que es manté la coordinació entre els  serveis de prevenció d’ambdues empreses tot i que els delegats de prevenció no hi som convocats ni en tenim constància. 

El servei de manteniment de l’empresa adjudicatària resulta insuficient, donada la quantitat d’incidències que es generen, en la actualitat estem patint una plaga de paneroles i tampoc  s’han pres mesures.

Des del SPP insisteixen en que les accions resolutives depenen de l’empresa adjudicatària, tot i això des de la direcció del SEM s’estan iniciant les accions per comprar i canviar el mobiliari malmès en aquesta i d’altres bases assistencials. Recordem a la inspectora que el mobiliari de descans són lliteres d’adolescents que han estan modificades i serrades desprès de la resolució per part d’inspecció a la denúncia interposada a la pròpia inspecció per la base assistencial de Botànica. 

Resta pendent sol·licitar  a l’empresa adjudicatària la valoració de canvi de sofàs pel seu deteriorament, estan trencats, no es poden netejar i no tenen confort cervical, i son insuficients pel nombre de treballadors.

Resta pendent també sol·licitar millora del servei de neteja de la base, donat que les instal·lacions estan brutes com va poder constatar la pròpia inspectora durant la seva visita del dia 5 de juliol.

Per finalitzar la reunió inspecció de treball fa entrega d’una diligència amb els requeriments següents:

1. Documentació relativa a la compra dels llits, matalassos i fundes protectores.

2. Documentació referent al plec de condicions dels treballadors propis del SEM dins de les instal·lacions (naus industrials) de les empreses adjudicatàries. Documentació que els delegats de prevenció hem sol·licitat en nombroses ocasions a la  direcció del SEM.

3. Documentació relativa a la coordinació dels serveis de prevenció d’ambdues empreses per les plagues de paneroles.

Inspecció posa un termini d’una setmana per fer entrega de l’esmentada documentació juntament amb requeriment d’entrega als delegats de prevenció.

Quedem a l’espera de rebre la documentació i poder donar-vos més informació.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode