Citació conciliació Departament de treball

2018-12-20 22:40

Aquest matí dia 20 de desembre de 2018 els membres del CI han mantingut una reunió a la seu de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball amb la direcció de RRHH del SEM. Aquesta reunió volia intentar arribar a una conciliació entre les dues parts per tal de poder desconvocar la vaga prevista pel pròxim dia 30 de desembre de 2018.
La part social de forma unànime ha presentat les seves reivindicacions:

• Acompliment íntegra del VI conveni col·lectiu:
    1. Millores socials
    2. Ajuts de manutenció
    3. Fons social
    4. Ajudes per fills menors
    5. Aplicació de la normativa de borsa de treball per tal de garantir la seva transparència i principis d’igualtat, mèrit i capacitat
    6. Altres
• Aixecament de les restriccions imposades per la normativa pressupostària.
• Increment retributiu variable màxim. El 0´3% tant sols  és la gota que ha fet vessar el got.

La direcció de RRHH ha insistit en la impossibilitat de poder aplicar les sol·licituds de la part social, al seu parer, donada la limitació que estableix la vigent normativa autonòmica en matèria de pressupostos.
La part social interpreta que la normativa pressupostària autonòmica si ho permet i entén que és una qüestió de voluntat de l’empresa, i més tenint en compte que aquells qui ho poden autoritzar composen el Consell d’administració de la pròpia empresa, i no ha tingut cap problema en l’augment de les retribucions de la gerència.
La direcció proposa una propera reunió per presentar la documentació i les propostes de la borsa de treball com a única mesura.
Donat que no hi ha possibilitat de tancar cap acord ambdues parts queden emplaçades pel proper dia 27 de desembre a les 10:30h per una nova reunió de mediació mantenint la convocatòria de Vaga del dia 30 de desembre de 2018.
 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode