CeCos, un perill per a la salut dels treballadors?

2017-02-10 22:35
El passat 23 de juliol de 2016 ens varem fer ressò d’una noticia apareguda al twitter on es comentava la “ Preocupació davant la profusió de casos de càncer entre el personal destinat a la Sala Conjunta de Comandament” ubicada l’edifici del carrer Lleida on treballa el personal de la CeCos de Barcelona ciutat.
L’article feia referència a l’alarma que ha provocat entre els sindicats, al constatar com entre els treballadors del Centre de Gestió d’Emergències (CGE) continua el degoteig de casos de càncer, en la que es creu una proporció molt superior a la que hi ha normalment a la resta de població activa. D’aquí que es tingui la sospita que l’actual edifici i els equips de radiotransmissions que s’hi allotgen puguin ser el causant d’aquest fet. https://ecorreu.gencat.cat/owa/redir.aspx?C=K34cgF6Nu4SWvEOfr4XUk9zgFwV1_LuSYVqF7IawTuKWG69FrOfTCA..&URL=https%3a%2f%2ft.co%2f6B2CaIT6rp
Els delegats de prevenció de CCOO, ens vàrem posar en contacte amb el SPP per tal de conèixer si estaven al cas d’aquesta situació.
Des d’aquell mateix moment, la Dra Basart va contactar amb els SP de Bombers de Barcelona, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, per tal de coordinar les accions preventives i ens va informa que s’estaven realitzant els estudis pertinents. Ens va informar que nosaltres no tenim treballadors a la sala afectada però sí a l’edifici i que revisaria els informes de seguretat ja elaborats i valoraria la situació.
El dia 6 de setembre es va realitzar una visita per part d’inspecció de treball a la que va assistir el nostre SPP, on nosaltres no estàvem convidats.
Finalment  el dilluns 26 de setembre  el Servei de Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona va convocar una reunió dels diferents serveis de Prevenció per formar un grup de treball en el procés actual. Des del nostre SPP es sol·licita que també es realitzin les mesures a la nostra sala per part de la mateixa empresa o entitat que realitzi la resta de mesures.
Després d’aquella reunió ens hem pogut posar en contacte amb els diferents delegats de prevenció de Bombers de Barcelona, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, per tal de col·laborar amb ells i coordinar les accions que es puguin dur a terme. Ells han creat una plataforma dels CGE i demanen la evacuació de l’edifici. Han dirigit un escrit al Ministeri de Sanitat per tal que procedeixi a la evacuació de tot l’ edifici.
El proper dia 6 d’octubre hi ha programada una concentració davant la Central del Carrer Lleida.
Aclarir que ja temps enrere, es varen detectar alguns casos de neoplàsies entre els treballadors/es de la Sala de CeCos de L’Hospitalet i des del CSS es va sol·licitar un estudi de l’ incidència de neoplàsies entre el personal de CeCos. Es va realitzar un estudi i es va veure que la ràtio d’incidència de la malaltia no tenia valor significatiu. A banda es va portar a terme un estudi de càrregues electromagnètiques i en relació a l’aparició de lipoatròfia.
Us seguirem informant.
Representants de CCOO al SEM

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode