CCOO sol·licita respectar l'article 21 del vigent Conveni.

2016-10-05 01:02

Assabentats  que, en la reunió mantinguda en data de 4 d’octubre de 2016 amb els diferents membres dels Òrgans Tècnics de Selecció al concurs extern de provisió de llocs de treball, s’han  acordat barems relacionats amb la convocatòria del proper concurs extern. Ens veiem amb la obligació de recordar a la direcció de l'empresa  que l’actual Conveni Col·lectiu del SEM reflecteix en el seu article 21 : “els barems del concurs es confeccionaran en cada convocatòria per una comissió mixta-paritària Empresa-Comitè Intercentres amb vot de qualitat de l’empresa”.

 

Es per això que els instem a convocar la Comissió paritària, amb la major celeritat possible, per tal de pactar amb aquesta els barems de l’actual convocatòria, donat que d’altra manera s’incompliria el Conveni i ens veuríem en la obligació d’emprendre les accions legals que considerem oportunes.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode