Canvis organitzatius al departament de planilles.

2018-10-04 12:49

Amb data 1 d’octubre la direcció de l’empresa ha procedit a canvis organitzatius a nivell del departament de planilles consistents en la reducció del gestor de planilles de la província de Lleida. Així el gestor que fins avui s’encarregava de les planilles de metges Barcelona Ciutat passa a portar el Territori de Lleida i els gestors de planilles de Metro Nord, Metro Sud i Barcelona ciutat assumiran les planilles de metges Barcelona ciutat. 

En nombroses ocasions des de la secció sindical de CCOO hem incidit en la sobrecàrrega de treball que recau sobre el personal d’aquest departament,  que realitzen funcions i tasques més pròpies dels comandaments que d’elles mateixes. Hem deixat constància en d’altres ocasions de la necessitat d’augmentar el nombre de personal assignat al departament de planilles així com de delimitar quines son les tasques i funcions que els corresponen.

Al llarg dels darrers temps, sempre des de la direcció se’ns havia fet saber que aquest era un Departament que es considerava “ essencial”, així va quedar clar en les darreres aturades de país on no es va permetre a cap treballador d’aquest departament poder exercir el seu dret a la vaga al·ludint la seva essencialitat. Ara tot d’una podem prescindir d’un lloc de treball, redistribuint les tasques amb la conseqüent augment de càrrega de treball i el que podríem considerar com una amortització del lloc de treball.

Deixar tant mateix constància de la incomoditat que ha comportat tant per el personal assistencial com pels gestors de planilles la nova ubicació d’aquests. El fet que es trobin darrera un mostrador i no hi hagi un accés directa ha reduït la complicitat que hi havia entre ambdues parts, el que a la llarga perjudicarà la cobertura del servei.

Es per això que hem sol·licitat a la direcció  la immediata recuperació del lloc de treball que ha desaparegut dins el Departament de planilles, així com una reunió del CI per tal de tractar aquest tema amb la direcció.

Atentament,

Representants de CCOO al SEM

Escrit departament de planilles..pdf (165847)

 

 

 

 

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode