Auditoria externa de gestió del SP i visites seguretat diferents centres de treball

2020-10-24 13:16

Durant el mes de setembre es va portar a terme una auditoria externa del sistema de gestió del servei de prevenció de riscos laborals per part de l’empresa Full AUDIT. Durant la mateixa els delegats de prevenció vàrem poder mantenir una reunió amb l’equip auditor així com acompanyar-los a les visites  que es van  realitzar als diferents centres de treball per comprovar les condicions de seguretat i salut. Es van visitar: oficines centrals, CeCos L’Hospitalet i Reus, Base UIS, Girona, Sant Rafael, Viladecans i  Sant Joan de Reus.

De moment seguim a l’espera del informe d’auditoria externa.

Aprofitant ja les visites de l’auditoria externa també s’ha reprès les visites de seguretat a la resta de bases assistencials que van quedar aturades per la CoVID.

S’ha iniciat també, gràcies al requeriment des d’inspecció de treball, de l’avaluació de riscos laborals del lloc de treball de les UIS, així com de les bases de nova creació (ERI-1, ECCO-1 i ECCO-2) resta pendent la visita a la Base assistencial del ERI-2 a l’autorització per part d’AENA al accés a la mateixa. . De la mateixa manera s’està forçant a la realització d’una actualització de l’avaluació de riscos laborals de la resta de bases assistencials que estan fetes de fa més de 10 anys. 

Durant aquestes visites hem pogut apreciar que pràcticament no s’ha portat a terme cap de les mesures de millora proposades en les darreres visites de seguretat realitzades. 

Tot i així seguirem lluitant i empenyent per aconseguir aquells canvis que creiem necessaris i tot i que siguin poc a poc i petits, al final sempre compten. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode