Amic i UGT veten a CCOO a la citació a inspecció de Treball del 17/09/2018

2018-09-18 20:07

Ahir, dia 17 de setembre de 2018 al matí, estava prevista una citació a inspecció de treball arrel de la reunió mantinguda amb la mateixa inspecció el passat dia 23 de juliol de 2018. Tal i com ja us vàrem informar en el seu moment  veure +.

A l’arribar a Inspecció hem vist vetada la nostra entrada per part de les seccions sindicals d’AMIC i UGT qui no han permès la nostra presència a la reunió, creiem que amb la finalitat d’evitar la posterior informació que des de CCOO us fem arribar de la nostra presència.

Hem sol·licitat a la inspectora que fora bo comptés amb la nostra presència, donat que els acords que es puguin establir en relació a la borsa de treball han d’estar adoptats en el si de la comissió de borsa de treball o bé del Comitè Intercentres per tal que estiguin representades totes les seccions sindicats i no es vegin vulnerats els drets de cap treballador. La inspectora ha mostrat la seva sorpresa en l’actitud dels diferents grups sindicals, tot i que ha acceptat la negativa d’AMIC i UGT a la nostra presència, ha acceptat reunir-se posteriorment amb CCOO per tal de poder aportar el nostre punt de vista. L’empresa no ha fet cap manifestació al respecte.

Un cop ha finalitzat la citació entre inspecció, empresa, AMIC i UGT, hem mantingut conjuntament amb la secció sindical CGT una reunió amb la inspectora.

Hem aportat documentació i informació per tal de fer-la coneixedora de les irregularitats, que al nostre entendre s’estan produint.

Hem informat que no s’està complint l’establert al bloc 1 en relació a la promoció interna del nostre personal.

Hem informat també de tres situacions de contractació que des de CCOO creiem irregulars donat que s’han adjudicat contractes de més de 30 dies de durada a candidats que es troben en ordre posterior a altres candidats al bloc 2, i en cas que el criteri que regeixi sigui encara la clàusula transitòria 2, també es troben en inferioritat de dies treballats a altres candidats que veuen vulnerats els seus drets.

Un cop exposats els casos, la inspectora ens ha comentat que ni AMIC ni UGT havien pogut aportar noms ni documentació concreta i que això ha conduit a arribar a acord amb l’empresa de complir amb l’establert al reglament de borsa de treball, així com que es reuneixi la comissió de borsa de treball i que s’elabori els llistats de bloc 1 i bloc 2 abans del 30 d’octubre.

Davant la nostra insistència en l’adjudicació durant els propers dies de contractacions a candidats que no compleixen l’establert en el reglament de borsa de treball, la inspectora ens ha convidat a tractar-ho de nou amb la empresa i en cas de persistir en les adjudicacions procedim a realitzar noves denúncies.

Avui mateix hem sol·licitat nova reunió urgent de la comissió de borsa de treball així com hem animat a aquells treballadors que consideren vulnerats els seus drets a enviar escrit al departament de RRHH.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode