Abonament 14 dies meritats paga extra Nadal 2012 personal eventual o sense vinculació actual al SEM

2016-10-12 22:51

Els treballadors eventuals o treballadors que ja no tinguin vinculació amb el SEM, que en el moment de la retirada de la paga extra del 2012 com a conseqüència del Reial Decret Llei 20/2012 d´11 de Juliol, varen retornar els percentatges pertinents, o van perdre la paga extra de Nadal de 2012, tenen dret a percebre la part proporcional generada en cas d’haver prestat els seus serveis durant el període del 1 de juliol al 14 de juliol de 2012.

S’ha realitzat la consulta al departament de RRHH i ens han confirmat que aquells treballadors que es trobin en aquesta situació i tinguin relació contractual actualment amb el SEM, hagin treballat en el darrer mes de setembre o tinguin previst treballar durant aquest mes, se’ls abonarà directament la part proporcional generada directament.

Aquells que ja no tinguin relació contractual hauran de fer la reclamació pertinent.

 

Us recordem que aquella persona que no va treballar entre l’1 de juliol i el 14 de juliol de 2012 no té dret a fer la reclamació, perquè no va meritar res.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode