Carrera Professional i SIDP

        

Rafael Macarulla Obis     Àngels Balliu Tenas.             Marta Palací Martín      

Titular C.P Metges                 Titular C.P Infermeria.        Titular SIDP administració i SIDP TTS

En aquest apartat anirem penjant resum de les Reunions de Carrera Professional de Metges/ses i Infermer/es a, i SIDP d'Administració i TTS al que vagin assistint els membres de la nostra Secció

Carrera Professional i SIDP 2019

2021-02-15 21:53

Finalització període d'avaluació CP i SIDP 2019

Durant el mes de desembre i gener es va finalitzar la fase d’avaluacions d’accés o canvi de nivell de la Carrera Professional de les categories de metges i infermers i SIDP per als col·lectius: TSNS, TMNS, TTS1, TTS1A, AA, TA, TO i TAC. Actualment estem pendents de les valoracions verticals que han...

Carrera Professional i SIDP 2017

2018-12-12 14:42

Finalització fase d'avaluació CP i SIDP 2017

Ens plau informar-vos que la fase d’avaluacions d’accés o canvi de nivell de la Carrera Professional de les categories de metges i infermers i SIDPper als col·lectius: TSNS, TMNS, TTS1, TTS1A, AA, TA, TO i TAC estan finalitzades. Ara resten pendents les valoracions verticals que han de realitzar...
2018-11-22 17:27

Inici avaluació CP metges/ses i infermers/es 2017

Us informem que la passada setmana es va iniciar la valoració de la Carrera professional 2017 de metges i avui s’ha obert l’avaluació dels candidats a la CP d’infermeria. Les dues comissions han emprès la tasca amb molta empenta i creiem que en poques sessions aconseguiran tancar les avaluacions de...

Carrera Professional i SIDP 2016

2018-06-08 19:55

Inici de la valoració de les C.P de metges i infermeres

El passat dimecres i dijous 5 i 6 de juny  de 2018 es va reunir per primer cop la comissió avaluadora de la carrera professional d’infermeria 2016. La comissió avaluadora de la CP de metges/ses es reunirà a partir d'ara, tots els dimecres i la  comissió avaluadora de la CP de infermeria...

Resums Avaluació Carrera Professional i SIDP 2015

2017-10-22 22:19

Resum avaluació SIDP

El passat dimecres 18 d’octubre es va portar a terme la reunió de la comissió de valoració de la SIDP per als col·lectius: TSNS; TMNS; TTS1; TTS1A; AA; TA; TO i TAC. Durant aquesta reunió es van deixar realitzades les valoracions horitzontals de totes les sol·licituds presentades, tant per accedir...
2017-06-10 23:04

Abonament de les Carreres professionals de les categories de Metges i Infermers

Ens plau informar-vos que la fase d’avaluacions de canvi de nivell de la Carrera Professional de les categories de metges i infermers ja està finalitzada. La propera setmana és realitzaran les reunions per les al·legacions dels professionals que no han accedit a nivell i han presentat aquestes...
2017-06-10 00:59

Tancament Comissió desenvolupament dels nivells 3 i 4 de SIDP

  El passat dimecres 7 de juny, i després de mesos de reunions es va portar a terme la darrera reunió de la comissió encarregada del desenvolupament de 2 nivells més de SIDP (N3 i N4) per als col·lectius: TSNS; TMNS; TTS1; TTS1A; AA; TA; TO; TAC. Han estat mesos on s’han presentat diferents...
2017-03-29 23:19

Resum reunió SIDP 27 de març de 2017

El passat dilluns 27 de març al matí es va  reunir la comissió encarregada del desenvolupament de 2 nivells més de SIDP (N3 i N4) per als col·lectius: Tècnic superior no sanitari (TSNS); tècnic mig no sanitari (TMNS); tècnic de transport sanitari 1 (TTS1); tècnic de transport...
2016-12-14 22:20

Informació sobre l'inici de l'avaluació de la SIDP de personal d'administració i TTS

Informar-vos que de forma consensuada entre totes les seccions sindicals s’ha decidit parar l’avaluació de la SIDP de TTS i administratius. La representació social de manera unànime creu oportú establir els barems d’accés als nous nivells de la SIDP (nivells 3 i 4) així com revalorar els nivells 1...
2016-12-07 16:59

Inici de l' avaluació de la Carrera Professional d' infermeria 2015

El passat dilluns dia 18 de novembre de 2016 es va reunir per primer cop la comissió avaluadora de la carrera professional d’infermeria 2015. Aquest any s’han presentat 61 sol·licituds en total per accés o canvi de nivell de la categoria professional d’infermeria. La comissió avaluadora es reunirà...
2016-12-07 16:57

Inici de l'avaluació Carrera Professional Metges 2015

  El passat dimecres dia 30 de novembre de 2016 es va reunir per primer cop la comissió avaluadora de la carrera professional de metges/ses 2015.   Aquest any s’han presentat 35 sol·licituds en total per accés o canvi de nivell de la categoria professional de metges/ses. D’aquestes, 7...

Resum Reunions Carrera Professional i SIDP

2016-07-03 14:08

Resum Reunió Comissió SIDP 28 de juny de 2016

  El passat 28 de juny es va mantenir una reunió de la Comissió de Valoració de SIDP de TTS per tal de presentar la proposta per la valoració dels nivells 3 i 4 de SIDP per TTS. Aquesta proposta ha estat elaborada per el grup de treball de TTS on hi ha membres de totes les formacions sindicals...
2016-06-28 12:16

Reunió Comissió SIDP Administració i TTS 15 de juny de 2016

Amb data 15 de juny de 2016 s´ha mantingut reunió convocada per l'empresa de la Comissió de SIDP d'Administració i TTS. No podem donar-vos informació sobre aquesta reunió donat a que els membres que pertanyen a aquesta comissió per part de la nostra secció Sindical, no van esser inclosos, per error...

Aclariments

2016-07-03 13:30

Puntualització

Arrel de la reunió mantinguda de la Comissió de Valoració de la SIDP de TTS i davant l'interpretació de la Secció Sindical d'UGT de mala fe en la intervenció per part del membre de CCOO durant aquesta, us adjuntem escrit de puntualització enviat als membres de la Comissió per tal d'aclarir la...

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode