Comissió Paritària

        Rafael Macarulla Obis . Titular               

 Angels Balliu Tenas. Assessora

És l'òrgan que s'encarrega de la interpretació, seguiment, control, definició i vigilància del Conveni Col·lectiu. Es crea per això una comissió paritària. A la Comissió paritària es poden sotmetre els conflictes col·lectius que suposin la interpretació de les normes del present conveni.

Aquesta Comissió estarà integrada per un membre de cadascun dels sindicats signants del conveni i igual número de representants de l’empresa. Podran actuar en qualitat d'assessors, amb veu però sense vot, les persones que les parts designin.

El representant de CCOO per aquesta comissió és el Rafael Macarulla i l'Angels Balliu en fà d'assessora.

Resums reunions de la Comissió Paritària

2019-10-21 16:55

Reunió Comissió Paritària 16 d'octubre 2019. Retribució Carrera Professional

El passat dimecres 16 d'octubre de 2019 es va reunir la comissió Paritària d'interpretació de Conveni sol·licitada per CCOO per tractar el tema de la retribució de la Carrera Professional del personal de 1536 hores ( veure +). Durant la reunió la part social va tornar a manifestar que el...
2018-06-22 16:16

Resum reunió paritària 18 i 20 de juny de 2018.

Amb motiu de les denegacions de permutes entre treballadors un cop finalitzada la convocatòria, els representants de CCOO al SEM vàrem sol·licitar a la direcció de l’empresa una reunió de la comissió paritària per tal d’interpretar l’article 24 punt 3 paràgraf 2 que estableix:  “...En el...
2016-12-13 00:26

Resum reunió Comissió Paritària 12 de desembre de 2016

  Es reuneix la Comissió paritària per la interpretació dels següents articles del conveni. Article 52.1.f). referent al permís retribuït per trasllat de domicili. La representació social no està d’acord amb la denegació que es va fer a un treballador/a d’aquest permís retribuït....

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode