Comissió Borsa de Treball

  

   Germán Cantero Mariano. Titular

   Marta Palací Martín. Assessora

 Àngels Balliu Tenas. Assessora

                                     

                

Comissió Borsa de Treball

2019-11-24 16:48

Resum reunió Comissió Borsa de treball 7 de novembre de 2019

El passat dia 7 de novembre de 2019 es va reunir la Comissió de Borsa de treball.  Prèviament a la reunió amb la direcció els membres del CI que composen la comissió es van reunir per apropar posicions. CCOO va presentar una contraproposta de redactat, tal i com s’havia acordat amb l’empresa....
2019-11-01 12:56

Reunió comissió Borsa de treball 24 d'octubre de 2019

El passat dijous dia 24 d’octubre de 2019 es va mantenir reunió de la comissió de Borsa de treball com a seguiment de la mantinguda el passat 9 d’octubre. La direcció en un acte de buscar transparència va facilitar a la part social un llistat de candidats que s'han presentat al procés selectiu...
2019-10-17 15:55

Reunió Comissió Borsa de treball 9 d'octubre de 2019

El passat dia 9 d’octubre de 2019 es va mantenir reunió de la comissió de Borsa de treball pendent des del mes de juliol. A l’inici de la reunió la direcció no va estar d’acord amb la presència de representants sindicals que no són titulars de la comissió. Des de les diferents seccions sindicals...
2018-05-19 00:06

Resum reunió Comissió Borsa de treball 21 de març de 2017

Avui dia 21 de març de 2017 s’ha reunit la comissió de borsa de treball. La reunió d’avui tenia com a punt del dia treballar l’aplicatiu de control i gestió de borsa de treball. Per sorpresa de la part social se’ns comunica que no podem tractar aquest tema donat que la persona que ha d’exposar...
2017-11-23 20:34

Resum reunió Borsa de treball 23/11/17

Avui dia 23 de novembre de 2017 s’ha reunit la comissió de borsa de treball. Durant la reunió d’avui la direcció de l’empresa ha compartit amb els membres de la part social la problemàtica per portar a terme les adjudicacions de contractes de durada superior als 30 dies de previsió de...
2016-12-13 07:45

Reunió de Borsa de treball 12 de desembre de 2016

A l’inici de la reunió ens fan saber que no s’ha enviat el mail acordat a la reunió del passat dia 23 de novembre, perquè esperaven la conformitat de la representació social. Es debat de nou l’enviament del mail i els seus destinataris. La representació social demana que es compleixi l’establert al...
2016-11-29 15:02

Resum reunió Comissió Borsa de treball 23 novembre 2016

    La Comissió de borsa de treball es va reunir el passat dimecres 23 de novembre  de 2016.   Des de la part social es demana que abans de donar els contractes al suplents ens facin saber al Comitè la persona i el lloc on anirà per tal de poder comprovar que s’ha seguit de...
2016-10-10 13:01

Resum reunió Comissió Borsa de treball del 5 d'octubre de 2016

  La Comissió de borsa de treball es va reunir el passat dimecres 5 d’octubre de 2016. La reunió es va obrir amb la proposta per part de l’empresa de realitzar un nou llistat d’antiguitats de treballadors, ordenats per dies de treball comptabilitzats. Proposen que el personal que pertany a la...
2016-07-03 14:05

Resum Reunió Comissió Borsa de treball 28 de Juny 2016

  2016-07-03 12:45 La Comissió de borsa de treball es va reunir el passat 28 de juny de 2016. Durant aquesta reunió s’havia de revisar els llistats d’antiguitats facilitats per l’empresa i debatre els criteris de selecció de candidats en el moment d’oferir una contractació amb durada de més de...
2016-07-03 13:20

Reunió Comissió Borsa de Treball 28 de juny de 2016

La Comissió de borsa de treball es va reunir el passat 28 de juny de 2016. Durant aquesta reunió s’havia de revisar els llistats d’antiguitats facilitats per l’empresa i debatre els criteris de selecció de candidats en el moment d’oferir una contractació amb durada de més de 30 dies. (Podeu trobar...

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode